akcja „łazienka 6-latka”

Akcja „łazienka 6-latka” ma na celu remont i przystosowanie łazienek szkolnych do potrzeb dzieci najmłodszych, głównie sześciolatków w krakowskich szkołach podstawowych.

Sponsorami 1-wszej edycji akcji „łazienka 6-latka” zostały firmy: Koło, Tubądzin, Ferro. Już w czasie 2-giej edycji kolejne firmy postanowiły : Benjamin Moore, Es-system, Alpol Gips, Ebro.

Partnerzy akcji:  Heban.

Organizatorzy : Świetlica ArchitektaForum Rad Rodziców

Natomiast patronat nad przebiegiem akcji sprawuje Małopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa szkoły w akcji jest:
– dostarczenie inwentaryzacji remontowanej przestrzeni
– dostarczenie przedmiaru inwestorskiego
– uzgodnienia z Sanepidem (po stronie szkoły)
– dobry stan techniczny:
* głównej instalacji wod-kan (pion) w obrębie remontowanej łazienki.
* instalacji wentylacyjnej (grawitacyjna lub mechaniczna)
* instalacji CWU (ciepła i zimna woda)
– remont zostanie przeprowadzony zgodnie z projektem dostarczonym przez organizatorów akcji
– remont zostanie wykonany w przeciągu roku w którym rozpoczęto akcję w danej szkole
– dyrekcja deklaruje że posiada środki pieniężne na przeprowadzenie remontu (od strony wykonawczej)

Zapraszamy szkoły, które spełniają powyższe kryteria, do udziału w akcji łazienka 6-latka.