O nas

Pomysł stworzenia Świetlicy zrodził się z potrzeby współtworzenia i chęci przekazania wiedzy o architekturze. Z biegiem czasu wyklarowała się sama idea działania.

Świetlica to platforma przychylna nowatorskim ideom pobudzającym myślenie twórcze. Rozumienie i poznawanie otaczającej nas rzeczywistości oraz kreatywne współdziałanie w przestrzeni jest naszą misją.

wydarzenia, promocja, edukacja to trzy kierunki działania Świetlicy

WYDARZENIA

Wydarzenia świetlicowe służą pogłębieniu wiedzy oraz nawiązaniu kontaktów w środowisku projektowym. W różnych miejscach organizujemy prezentacje, warsztaty, wykłady oraz szkolenia. Świetlica dostosowuje się do potrzeb użytkowników organizując różnorodne wydarzenia, które za każdym razem oferują nowy temat przewodni. Charakter spotkań w Świetlicy daje szerokie możliwości prezentacji, a tym samym tworzy okazję do bliższego poznania odbiorców usług i produktów. Pozostawiamy otwartą furtkę dla wszelkich Państwa propozycji i pomysłów na obecność podczas wydarzenia.

  • inicjujemy
  • organizujemy, wspieramy
  • prowadzimy

PROMOCJA

Promocja jest kolejnym kierunkiem działania Świetlicy Architekta. Promujemy ciekawych ludzi, projekty, produkty oraz wszystko to, co jest godne zauważenia i polecenia. Zapraszamy twórców, producentów, rzemieślników do zaistnienia w naszej społeczności. Świetlicowa forma promocji ma szczególną możliwość dotarcia do określonej grupy docelowej. Oferujemy promocję poprzez spotkania tematyczne w Świetlicy, poprzez kanały komunikacji internetowej, a także wzmianki w prasie branżowej. W razie potrzeb przygotowujemy materiały promocyjne. Wspieramy w najróżniejszych działaniach  i kontaktujemy ze środowiskiem branżowym.

  • promujemy w internecie oraz wśród branżystów i klientów
  • wspieramy w działaniach
  • kontaktujemy

EDUKACJA

Edukacja to najważniejszy kierunek naszych działań. Wiedza o sztuce i architekturze to podstawa rozumienia otaczającej nas przestrzeni. Miejsce działania Świetlicy jest za każdym razem inne. Spotykamy się tam gdzie nas potrzebują 🙂 Działamy zarówno w obiektach użyteczności publicznej jak i prywatnych przestrzeniach. Prowadzimy warsztaty i wykłady na wolnym powietrzu oraz w salach wykładowych. Pojawiamy się w szkołach, przedszkolach a także w ekskluzywnych showroomach. Współpracujemy z firmami, które w świecie architektury i budownictwa wiodą prym. Wszędzie nas pełno!

  • spotkania w gronie branżystów
  • spotkania z dziećmi
  • wykłady na wyższych uczelniach